Nieuwsoverzicht 2017

Grijze grootoorvleermuizen in Ottersum: een areaaluitbreiding noordwaarts?
16 november 2017

Tijdens zoldertellingen in de kerk van Ottersum (Noord-Limburg) zijn grijze grootoorvleermuizen aangetroffen: een stuk noordelijker dan waarvan deze soort toe nu bekend was. 

Het Limburgs fruitdiefje dreigt te verdwijnen
2 november 2017

In Zuid-Limburg leven een aantal zeldzame knaagdieren die elders in Nederland niet voorkomen. Dit najaar bleek bij onderzoek dat in het Savelsbos niet meer dan tien individuen over zijn.

De wezel laat zich goed zien in Sambeek
26 oktober 2017

Bij onderzoek naar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer in Sambeek (Noord-Brabant) is de wezel afgelopen september op maar liefst zeven van de tien locaties waargenomen.

Wolf op Veluwe
20 oktober 2017

Op de Veluwe is een wolf gesignaleerd. Op basis van fotomateriaal hebben experts van Wolven in Nederland en Lupus Institut uit Duitsland bevestigd dat het om een wolf gaat. 

Eekhoorns druk met het aanleggen van voedselvoorraden
19 oktober 2017

Voor eekhoorns zijn de herfstmaanden erg druk. De dieren moeten naast de gebruikelijke activiteiten nu ook voedsel verzamelen om de winter door te komen. Eekhoorns houden namelijk geen winterslaap.

Dragen nieuwbouwkelders bij aan de bescherming van vleermuizen?
12 oktober 2017

Er worden sinds 1984 door heel Nederland specifiek voor overwinterende vleermuizen kelders gebouwd. Maar worden deze kelders ook daadwerkelijk door vleermuizen gebruikt?

Noord-Brabant beschermt kleine marters
12 oktober 2017

De kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel zijn in Noord-Brabant beschermd. De nu opgestelde praktische handreiking geeft aan hoe verstoring en het per ongeluk doden van dieren voorkomen kan worden. 

Nu in Zoogdier: Hoe verbeteren we de leefomgeving voor kleine marters?
5 oktober 2017

De algemene indruk is dat het niet goed gaat met de wezel, hermelijn en bunzing. Hoogstwaarschijnlijk komt dit hoofdzakelijk doordat hun leefomgeving achteruit gaat. Hoe is dit te verbeteren? 

Kijk op Exoten nummer 21 is verschenen
29 september 2017

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten.

Gedragscode natuurinclusief renoveren: levensgevaarlijk voor vleermuizen
28 september 2017

In de huidige vorm van et ontwerp-goedkeuringsbesluit ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren’ lopen beschermde vleermuizen onaanvaardbare risico’s. Dat kan en moet beter volgens de Zoogdiervereniging.

Pagina's

Abonneren op Actueel