Otter Doe het zelf

Wat kan jij doen voor de otter? 10 tips

- Word vrijwilliger en spoor ottersporen op. Hiermee wordt de verspreiding duidelijker en kunnen gerichter maatregelen worden genomen. Meld je aan bij de regiocoördinator, die maakt je wegwijs.

- Hang een wild-camera op en vind als eerste een otter in jouw omgeving.

- Heb je een tuin aan het water in een gebied waar otters voorkomen? Zorg voor een bosje, daar kunnen otters uitrusten. En zorg voor een natuurlijke oever zodat de otters het water uit kunnen (hang daar ook een camera op…).

- Misschien werk je bij een gemeente, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat of Prorail. Als je weet dat er gewerkt gaat worden aan wegen en bruggen, probeer deze dan ottervriendelijk in te richten met een loopplank. Daarnaast is het belangrijk om watergangen te voorzien van faunauittreedplaatsen of natuurvriendelijke oevers en bosjes voor dekking.

- Vraag bij de gemeente waar je woont wanneer er wordt gewerkt aan wegen en bruggen. Vraag of er loopplanken of rasters kunnen worden aangebracht tijdens de geplande werkzaamheden.

- (Beroeps)vissers kunnen voorkómen dat otters visnetten in zwemmen, door het plaatsen van een stopgrid.

- Automobilisten: als je maximaal 60 km per uur rijdt op wegen waar otters kunnen oversteken, dan kan je op tijd remmen. Otters steken vooral over van water naar water, vaak op de plaats waar het water het dichtst bij de weg is. Maar ook wel eens op andere plaatsen!

- De waterkwaliteit blijft verbeteren. Zet je in om dit verder voor elkaar te krijgen, ook voor medicijnresten en andere microverontreinigingen.

- Bedenk een nieuw moeras natuurgebied en bel een natuurorganisatie om samen te regelen dat het er komt, zoals bijvoorbeeld Natuurmonumenten heeft gedaan met de Markerwadden en het WNF/Ark met het Haringvliet. Dit wordt mooi nieuw otter leefgebied.

- Neem contact op met mensen die je kent in Duitsland en vertel waarom de otter zo bijzonder is. Het is voor de otter belangrijk dat de maatregelen die in Nederland zo goed werken ook in Duitsland genomen gaan worden, zodat de otters in het oosten van Duitsland gaan uitwisselen met de otters in Nederland.

Misschien bedenk jij nog wel iets anders wat je kan doen voor de otter, deel het op social media met @Zoogdierverenig