Startpagina Tweekleurige bosspitsmuis

De tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus) is een zoogdier in de in de orde insecteneters. De soort wordt pas vanaf 1965 gezien als aparte ondersoort. Op basis van uiterlijke kenmeken is het practisch onmogelijk de soort te onderscheiden van de gewone bosspitsmuis. Ook kan verwarring met andere spitsmuizen kan optreden. Voor meer informatie zie "Leefwijze en ecologie".